Kabinet remt familieprocedure vluchtelingen
Binnenland

Kabinet remt familieprocedure vluchtelingen.

Door de procedure voor nareizende familieleden te vertragen, beperkt de overheid het aantal asielzoekers dat ons land binnen wil komen. Asielzoekerscentra kunnen op deze manier ook worden ontlast.

In de eerste helft van 2016 vertrokken 2.500 mensen weer uit ons land, zo weet het AD. Dat is volgens de cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Het kabinet besloot in november vorig jaar om de beslistermijn voor familiehereniging te verlengen van respectievelijk zes naar negen maanden. Dit om de werkdruk te verlagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontkent stellig dat deze maatregel is genomen om asielzoekers bang te maken. Wanneer een asielzoeker namelijk erkend is, mag hij of zij al zijn achtergebleven familieleden naar Europa halen.

Terugkeerpremie

Het IOM helpt migranten en afgewezen vluchtelingen met de vrijwillige terugkeer naar hun land. Daar worden tot op de dag van vandaag verschillende 'bonussen' voor uitgereikt. Eerder dit jaar maakten Oekraïners net iets te veel misbruik van de terugkeerbonussen, waardoor deze regeling voor hen werd stopgezet. Sommige Oekraïners kregen tot wel 3.000 ekkies per persoon aan 'gratis geld'.

Alle artikelen geladen. Overzicht →