Kliniek Den Dolder geeft inkijkje
Binnenland

Kliniek Den Dolder geeft inkijkje.

In kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, waar moordverdachte Michael Panhuis  verbleef, worden pakweg tachtig patiënten behandeld, maakt de instelling vandaag bekend.

Voor welke vergrijpen de patiënten precies vast zitten is vanuit het oogpunt van de privacy niet bekend gemaakt, maar wel dat het hoofdzakelijk om geweldsdelicten gaat.

De psychiatrische stoornissen schizofrenie, autismespectrum-stoornissen, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsziektes komen, al dan niet gecombineerd, veelvuldig voor.

Via een stappenplan kunnen de patiënten verlof krijgen. De instelling geeft aan de verloven in de toekomst nog kritischer te zullen beoordelen.  

Wist u trouwens al dat er een hoop extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn?

Wijkteam voor bezorgde burgers:

Extra politie surveillance:

Meer bewakingscamera's:

Meer terreinbeveiliging:

Meer verlichting bij fiets- en wandelpaden:

Alle artikelen geladen. Overzicht →