Kort geding over in tuin begraven vrouw
Binnenland

Kort geding over in tuin begraven vrouw.

Een man uit het Limburgse Brunssum begroef zijn overleden vrouw in de achtertuin, zonder vergunning. Nu wil de gemeente zijn tuin omspitten om haar boven de grond te krijgen. Dat vindt de weduwnaar te ver gaan: hij spant een kort geding aan tegen de opgraving. 

Naar eigen zeggen zou de man bovendien een vergunning hebben aangevraagd, schijnbaar zonder veel succes. De gemeente beticht de man namelijk op het overtreden van de Wet op lijkbezorging, meldt ANP. 

De gemeente wacht het kort geding nu af voordat het de graafmachines ter hand zal nemen. 

De man verloor zijn vrouw aan een hartinfarct. Het zou haar wens zijn geweest haar tuin als laatste rustplaats te hebben. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →