'Meer geweld tegen homo's na Brexit'
Buitenland

'Meer geweld tegen homo's na Brexit'.

In de nasleep van de Brexit, het referendum waarmee de Britten vaarwel zeiden tegen de Europese Unie, zijn in Groot-Brittannië fors meer aanvallen op homoseksuelen geregistreerd. Volgens een lokale stichting gaat het om een stijging van liefst 147 procent. 

"De cijfers vergroten de bezorgdheid dat de haat zoals die na de Brexit-stemming werd waargenomen zich niet beperkt tot raciale of religieuze vijandigheid", duidt The Independent.

Eerder zou al zijn gebleken dat deze laatste categorieën waren toegenomen met 57 procent in het kielzog van de volksraadpleging. Uit onderzoek onder racistische daders kwam naar voren dat ze hun aanvallen ook op de LGBT-gemeenschap wilden richten, schrijft de Britse krant. 

Galop, de stichting achter het onderzoek naar het anti-homogeweld, vergeleek de drie maanden die volgden op het referendum in juni met dezelfde periode van het vorige jaar. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →