Meer kans op doden op 130-wegen
Binnenland

Meer kans op doden op 130-wegen.

Ongelukken op trajecten met een hogere snelheidslimiet kennen relatief vaker een dodelijke afloop. Op 130-kilometerwegen vielen één of meer dodelijke slachtoffers in 10,4 procent van de ongelukken met lichamelijk letsel in 2015, tegenover 7,5 procent op 120-wegen en 1,7 procent bij 100-wegen.

Dit blijkt uit een analyse van de Volkskrant van de door de politie geregistreerde ongelukken in de afgelopen drie jaar. De 130-trajecten zijn niet per definitie onveiliger. Wel laten de data, net als in 2014 en 2013, zien dat de kans dat er doden vallen bij een groot ongeval op de snelweg toeneemt naarmate de maximumsnelheid hoger is.

Uit cijfers die minister Schultz van Infrastructuur in april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, bleek al dat het aantal verkeersdoden op de 130-wegen vorig jaar was verdrievoudigd. Volgens Schultz was op alle wegen, voornamelijk op 50- en 80-km wegen, een stijging in verkeersdoden te zien.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) verklaarde eerder dit jaar geen bezwaren meer te hebben tegen de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. VVN verklaarde dat op 130-kilometerwegen niet vaker ongevallen plaatsvonden dan op wegen waar 120 de limiet is. Milieudefensie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO hekelden echter de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit die de snelheidslimiet van 130 kilometer zou hebben.

Alle artikelen geladen. Overzicht →