'Meer klachten over gedrag politie'
Binnenland

'Meer klachten over gedrag politie'.

Afgelopen jaar zijn er flink meer klachten binnengekomen over het gedrag van politieagenten. In totaal nam het aantal klachten met tien procent toe ten opzichte van 2013.
Dat meldt NU.nl op basis van ontvangen cijfers. Ruim tienduizend mensen dienden een klacht in. Hiervan werd iets minder dan 2.000 klachten niet in behandeling genomen. Een derde van de klachten (3.550) werd met een bemiddelingsfase afgehandeld. Voor 3.351 klachten was een kort gesprek tussen klager en agent genoeg om de problemen op te lossen. Het merendeel van de klachten werd ingediend vanwege het gedrag van de klabakken. In de regio Den Haag en Midden-Nederland klaagde men vooral over niet of onjuist optreden van de wouten. Relatief de meeste klachten werden gemeld door de bewoners van Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en de regio Midden-Nederland.
Alle artikelen geladen. Overzicht →