Meer mensen kiezen voor euthanasie
Tech

Meer mensen kiezen voor euthanasie.

Het aantal aanvragen voor euthanasie is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Volgens het jaarverslag van de vijf regionale toetsingscommissie euthanasie zijn dit jaar ruim 5.516 mensen overleden ten gevolge van euthanasie. Dit is een stijging van vier procent ten opzichte van vorig jaar.
Kanker lijkt in de meeste gevallen aanleiding te zijn voor een euthanasieaanvraag. In 56 van de euthanasiemeldingen ging het om patiënten met een uitbehandelde psychiatrische aandoening. In een ander 109 meldingen ging het om patiënten met dementie. In 2014 waren dit er een stuk minder: 41 en 81, schrijft Nu.nl. De meeste dementiepatiënten zaten in de beginfase van dementering, waardoor ze nog in wilsbekwame toestand euthanasie konden overwegen.
Alle artikelen geladen. Overzicht →