Meer Nederlanders langdurig arm
Binnenland

Meer Nederlanders langdurig arm.

Langdurige armoede is een groot probleem in Nederland, groter dan tot nu toe werd aangenomen. Bijna 600.000 mensen leven gedurende drie jaar onder de armoedegrens. Dat is bijna twee keer zoveel als bij eerdere tellingen.
Dit staat te lezen in een nieuw rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens onderzoeker Stella Hofs is ingrijpen cruciaal. Hoe langer mensen arm zijn, hoe moeilijker het volgens haar wordt om uit de situatie te komen. Het hebben van werk is daarbij geen garantie. Het SCP legt de armoedegrens voor een alleenstaande bij een besteedbaar inkomen van net iets meer dan 1.000 euro per maand. Voor grotere huishoudens ligt de grens hoger.
Alle artikelen geladen. Overzicht →