Meer nuttige taken voor hahahandhavers
Binnenland

Meer nuttige taken voor hahahandhavers.

Sorry, onze vingers bleven iets te lang kleven op het toetsenbord. Geen idee hoe dat komt. Ondanks dat handhavers door iedereen heel serieus genomen worden en een zeer gerespecteerde status genieten, leek het er bij de Haagse Boa-afdeling heel eventjes op dat er gedwongen ontslagen zouden vallen.

Parkeerapps en scanauto's hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwde beeld van een handhaver die driftig bekeurt nagenoeg uit het Haagse straatbeeld is verdwenen. Lang leve de automatisering.

Niet getreurd. U bent nog niet van hen af. Er zijn nog genoeg andere klusjes die niemand anders wil doen, maar die toch echt door iemand op zich genomen moeten worden. Denk aan zeer nuttig werk als het controleren van foutgeparkeerde fietsen in de binnenstad en het controleren van gedumpt vuilnis.

Omdat sommige Boa's nog niet helemaal begrijpen hoe dat precies werkt, met handschoentjes in vuilnis graven, krijgen zij omscholing via het speciaal opgezette project 'Connect'. Overigens geldt dat niet alleen voor vuilnisspitten. Eerder werd met succes een parkeerwachter omgetoverd tot leerplichtambtenaar.

Met jaloerse blik gluren de Haagse handhavers naar hun collegae in Utrecht. Daar is men namelijk heel bedreven in het controleren van foutgeparkeerde rijwielen. Haagse controleurs willen dat niveau ook graag nastreven, en dus gaat er op korte termijn een ploeg op patrouille naar Utrecht om hun kennis bij te schaven.

Alle artikelen geladen. Overzicht →