Meer seksueel misbruik op school
Binnenland

Meer seksueel misbruik op school.

Het seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen is toegenomen. Bij ongeveer een derde van de gevallen worden docenten en ondersteunend onderwijspersoneel als schuldige aangewezen.
Het gaat hierbij om zaken als zedendelicten, ontucht, verkrachting of aanranding. Er kwamen 112 meldingen binnen, vorig jaar waren dat er nog 86. De meeste meldingen van seksueel misbruik kwamen van middelbare scholen (54), maar ook op basisscholen is er sprake van seksueel misbruik (36). Daarnaast kwamen er 254 meldingen van seksuele intimidatie binnen bij de Onderwijsinspectie, zo meldt het AD. De Algemene Onderwijsbond ziet een mogelijke verklaring voor de stijging van de meldingen. De bond gooit het op het toenemend gebruik van social media. “Het is makkelijker voor leraren om via sociale media contact te onderhouden met leerlingen'', zegt woordvoerder Robert Sikkes. "Dat wil niet zeggen dat alle beschuldigingen terecht zijn. Sommige berichten kunnen verkeerd overkomen.''
Alle artikelen geladen. Overzicht →