Minder asielzoekers, meer familiehereniging
Binnenland

Minder asielzoekers, meer familiehereniging.

In 2016 daalde het aantal asielzoekers ten opzichte van 2015 en in de eerste maanden van dit jaar is het aantal immigranten stabiel gebleven. Toch reizen er steeds vaker zogenoemde 'nareizigers' naar Nederland. 

In 2016 kregen 31.800 mensen toestemming om zich te herenigen met hun gezin in Nederland. Dat zou vandaag blijken uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), schrijft de Volkskrant.

Volgens IND-directeur Rob van Lint, zou iedere asielzoeker met een verblijfsvergunning in Nederland op zak zo'n drie familieleden laten nareizen. Dat aantal steeg dus in 2016 ten opzichte van 2015: 27.960 tegen 36.849 nareizigers. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →