Moslim voelt zich gediscrimineerd
Binnenland

Moslim voelt zich gediscrimineerd.

De Nederlandse moslim voelt zich gediscrimineerd en minder verbonden met Nederland dan moslims in andere Europese landen, aldus een onderzoek door de EU-mensenrechtengroep European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Moslims die zich slachtoffer voelen, dat zie je anders nooit dus het moet wel heel erg zijn.

Wat is er aan het handje dan? Nou, behalve dat moslims discriminatie op basis van geloof melden, zeggen zij ook gediscrimineerd te worden vanwege hun afkomst. En zij voelen zich minder verbonden met Nederland. 

Bizar.

Iedereen weet dat met een vlag van het thuisland van je opa in je handen de naam van je islamitische dictator schreeuwen, wónderen doet voor je thuisgevoel en voor de acceptatie in de Europese thuisland. Verder is er geen enkele reden om islam te associëren met negatieve zaken in Europa.

En stel, even heel hypothetisch hoor maar stél dat er iets negatiefs zou gebeuren door een lone wolf die de mooie religie van de vrede als excuus gebruikt. Dan zouden de Europese moslims als één man/ingepakte vrouw deze daad afwijzen, en zou het ondenkbaar zijn dat de dader zich wekenlang in een zelfverkozen geïsoleerde moslimenclave in een West-Europese stad zou kunnen schuilhouden. 

En stel, ja wij weten dat het moeilijk voor te stellen is maar ga even mee in de gedachtenoefening, stél nou eens dat mannen van een bepaalde afkomst enorm veel vaker voorkomen in criminaliteitscijfers. Dan zouden mensen uit die groep natuurlijk niet gaan zeuren over etnisch profileren door politie, immers, zij zien dan ook wel in dat zo'n aanpak tamelijk realistisch is.

Maargoed, dat is zoals wij allemaal weten, beslist niet aan de orde en zou, ALS het zo was, discriminatie ook niet opeens logisch of zelfs goed maken natuurlijk. Discriminatie is stom, want goeden hoeven niet onder de slechten te lijden.

Maar wat ons dan nu bezighoudt, is de vraag: hoe is het in GODSNAAM mogelijk dat er een negatief beeld rond islam is ontstaan? En dat die arme drommels en hun schotel-TV zich hier niet thuis voelen? Wij zijn even onszelf in kringopstelling met de karwats aan het geven om zo veel haat en gemeenheid tegen een groep die je echt vrijwel nooit hoort klagen. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →