'Moslimdiscriminatie is in opmars'
Binnenland

'Moslimdiscriminatie is in opmars'.

De islamitische koepelorganisatie Spior heeft een onderzoek uitgevoerd naar moslimdiscriminatie in 2015 en het eerste kwartaal van 2016. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er vaker sprake is van geweld en bedreigingen richting moslims dan uit meldingen bij politie en antidiscriminatiebureaus blijkt.

Als onderdeel van het onderzoek ontving Spior 231 meldingen van moslimdiscriminatie. Een ruime 52 procent betrof vijandige bejegening, zoals scheldpartijen. Zo kreeg een moslima die met haar echtgenoot over straat liep de volgende opmerkingen naar haar hoofd geslingerd: "Ga je in een grot wonen of zo?" En: "Ik ga alle moslims doodmaken." Bij een ander 22 procent van de meldingen ging het om moslims die te maken kregen met ongelijke behandeling. Ontslag wegens het dragen van een hoofddoek bijvoorbeeld. Bij een resterende 14 procent van de meldingen kregen moslims te maken met geweld of bedreigingen, schrijft het NRC. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn moslima's wiens hoofddoek van het hoofd werd getrokken en islamitische onderwijzers die eieren naar hun hoofd gegooid kregen. Directeur van antidiscriminatiebureau RADAR, Cyriel Triesscheijn, vind het een merkwaardige trend dat de discriminatiecijfers met een kwart zijn gedaald ten opzichte van 2014, terwijl moslimdiscriminatie juist is verdubbeld.

Alle artikelen geladen. Overzicht →