Moslims vaker mikpunt discriminatie
Binnenland

Moslims vaker mikpunt discriminatie.

Bij de hermandad, de antidiscriminatievoorzieningen en de meldpunten voor discriminatie op internet zijn het afgelopen jaar honderden meldingen binnengekomen van discriminatie. Uit de meldingen blijkt dat moslims ten opzichte van 2014 vaker hebben laten vastleggen dat zij op basis van hun geloof gediscrimineerd worden.

Bij de politie werden in 2015 maar liefst 439 meldingen genoteerd. Uit de cijfers van het door hen opgestelde Discriminatie-rapport blijkt dat meer dan een een verdubbeling van het aantal incidenten in het jaar daarvoor.

Ook de twee meldpunten voor discriminatie op internet (MiDN en MDI) kregen afgelopen jaar te maken met een ruime verdubbeling van het aantal meldingen die in het teken stonden van islam gelieerde personen. Hier werden 472 incidenten gerapporteerd, zo meldt de NOS.

Het meldpunt Meld Islamofobie noteerde afgelopen jaar 158 gevallen van discriminatie. Eén op de vijf meldingen bleek over fysiek geweld jegens moslims te gaan. Het ergst de pineut waren vrouwen met een hoofddoek of mannen die te opvallend moslims zijn, zo is luidt de conclusie in het rapport.

Ten slotte steeg het aantal meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen van 165 in 2014, naar 240 in 2015.

Oorzaak

In het rapport staat dat de stijging van het aantal meldingen te wijten is aan de (online) discussies in ons land aangaande het asielbeleid en de terroristische aanslagen in Parijs. Voornamelijk 'buitenlanders', 'allochtonen', 'vluchtelingen' en 'asielzoekers' werden vaak doelwit van scheldkannonades.

Alle artikelen geladen. Overzicht →