Nederlandse jihadisten verzamelen wapens
Binnenland

Nederlandse jihadisten verzamelen wapens.

In het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD werd over 2015 geschreven dat de concurrentie tussen IS en al-Qaida zorgt voor een toenemende terreurdreiging in het Westen. Jihadisten in Nederland verspreiden anti-democratische boodschappen en zijn op zoek naar wapens.
Het is niet zeker waarvoor de jihadisten in Nederland de wapens willen gebruiken. Mogelijk is dat om aanslagen te plegen zoals in Frankrijk en de Verenigde Staten, maar het kan ook zijn om gewapende overvallen te plegen voor de financiering van de jihad. Salafisten verspreiden onverdraagzame boodschappen De NOS schrijft dat de inlichtingendienst ook de groei van het salafisme in Nederland in de gaten houdt, zowel online als offline. Salafisme is een verzamelterm voor stromingen die streven naar de “zuivere islam”, het geloof zoals dat volgens de salafisten in de tijd van de profeet Mohammed geweest moet zijn. Volgens de AIVD vormen niet alle salafisten een gevaar voor de democratie, maar worden er door een aantal van hen wel anti-democratische, polariserende en onverdraagzame boodschappen verspreid. Elementen uit het salafistische gedachtegoed kunnen een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar jihadisme.
Alle artikelen geladen. Overzicht →