'Nederturken meer geïnteresseerd in vaderlandse politiek'
Binnenland

'Nederturken meer geïnteresseerd in vaderlandse politiek'.

Uit een onderzoek dat Ipsos in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd onder honderden Turkse en Marokkaanse Nederlanders, blijkt dat veertig procent van de ondervraagden bij de verkiezingen op 15 maart de partij DENK als voorkeur heeft.

Zeventig procent van de Turken en Marokkanen die zeggen op DENK te stemmen, doen dit vanwege het onderwerp godsdienstvrijheid. Bij zes op de tien is het thema discriminatie van enorme invloed. Van de niet-DENK-stemmers liggen die percentages op ongeveer de helft.

Opmerkelijk is verder dat ruim 32 procent van de DENK-aanhangers stelt meer geïnteresseerd te zijn in de politieke ontwikkelingen van het land van herkomst dan in de Nederlandse politiek. Onder niet-DENK-stemmers is dat 15 procent. Tot slot geeft 100 procent van de ondervraagde DENK-stemmers aan zich moslim te noemen.

Speciaal voor het DENK-stemvee hebben wij een hartverwarmende boodschap van voorman Kuzu en trekpop Azarkan opgeduikeld:

Alle artikelen geladen. Overzicht →