'Neem maatregelen tegen migratie-tsunami tot 2030'
Binnenland

'Neem maatregelen tegen migratie-tsunami tot 2030'.

Nederland - en andere West-Europese landen - dreigen de komende jaren overspoeld te raken met arme vluchtelingen die geen heil meer zien in het in eigen land met zand spelen en veel liever hier een gratis bijstandsuitkering komen vangen.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert daarom in het rapport Migratie op weg naar 2030 aan het kabinet om meer te doen om de oorzaken voor asielstromen weg te nemen, want tot 2030 zal de wereldbevolking fors groeien (ongeveer een miljard extra zieltjes komen erbij). Vooral in Afrika fokken ze behoorlijk door, want liefst de helft van die groei komt van dat continent van rekening.

Omdat welvaartsverschillen zullen blijven bestaan, zullen steeds meer mensen de oversteek naar Europa wagen. Nu is het al zo dat bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland relatief gezien oververtegenwoordigd zijn in de bijstand (zoals Somaliërs) en dat gaat alleen maar erger worden. Vooral in de regio zelf moet er daarom meer gedaan worden.

'Meer doen in de kampen'

Zo zouden kampen meer moeten zijn dan alleen maar een gratis tent boven je hoofd, bijvoorbeeld door aandacht voor onderwijs te geven. Want je moet migrandiërs natuurlijk wel wat te doen geven, anders vervelen ze zich en gaan ze sneller naar Europa.

Even hoor, maar op zich ligt een eenvoudige oplossing voorhanden, namelijk gewoon de grenzen dichtgooien, maar volgens de commissie is dat een utopie: "Dat is een goedkope droom die wordt gecreëerd. Welke grens je ook trekt, er moet altijd een poortje in zitten waar iemand kan aankloppen om asiel aan te vragen", aldus Koos Richelle, voorzitter van de ACVZ in De Telegraaf.

Alle artikelen geladen. Overzicht →