Niet alle vluchtelingen vangen bijstand door geldtekort
Binnenland

Niet alle vluchtelingen vangen bijstand door geldtekort.

Wij van PowNed willen even stilstaan bij het volgende: door de massa-import van vluchtelingen komen gemeenten miljoenen tekort om de bijstandsuitkeringen, waar deze asielzoekers in ons land nou eenmaal recht op hebben, uit te betalen. Een schande! 

Het bedrag dat gemeenten krijgen van het Rijk om werklozen financieel te steunen, is te laag. Het gaat in totaal om ruim 90.000 mensen, blijkt volgens de NOS uit onderzoek van het bureau AEF in opdracht van Divosa. Belangrijkste oorzaak: er wordt bij vaststelling van de budgetten wel rekening gehouden met het verwachte werkloosheidscijfer, maar niet met de toestroom van vluchtelingen.

En dat is slecht nieuws, want zo kunnen deze door oorlog verscheurde mensen natuurlijk nooit een nieuw leven opbouwen.

Bovendien is het wel de bedoeling dat ze na een periode geen uitkering meer nodig hebben, omdat zij dan werk hebben gevonden, een opleiding zijn gaan volgen of studiefinanciering ontvangen. Maar helaas, dat gaat wel eens minder snel dan gehoopt. Bijvoorbeeld door psychische problemen of doordat zij het Nederlands niet machtig zijn. Ja, en dan blijven ze recht hebben op gratis overheidsgeld.

Het Rijk heeft overigens een overgangsregeling in werking gesteld om dit tekort aan te vullen, maar dat zal dan weer de komende jaren van het bijstandsbudget worden afgetrokken.

Alle artikelen geladen. Overzicht →