NL en Italië kunnen VN-zetel delen
Buitenland

NL en Italië kunnen VN-zetel delen.

Nederland en Italië kunnen een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaan delen. Dat is deze dag bij de VN in New York vernomen. De VN-groep van 'westerse' landen die erover gaat, is unaniem akkoord, is van bronnen vernomen. Dat betekent dat Italië volgend jaar in de raad is vertegenwoordigd, en Nederland in 2018.

Beide landen streden om één vacante tijdelijke zetel van twee jaar. Maar zij kregen niet voldoende steun van de andere VN-lidstaten. Minister Bert Koenders (BuZa) en zijn Italiaanse ambtgenoot Paolo Gentiloni sloten daarop een deal. Koenders noemde het "een signaal van Europese samenwerking in de internationale politiek."

Alle leden van de westerse groep spraken vandaag hun steun en waardering uit voor de constructieve en pragmatische opstelling van Nederland en Italië. Daarmee boden de landen een oplossing voor een dreigende impasse bij de verkiezingen voor de zetel in de Veiligheidsraad. Na het unanieme akkoord wordt een en ander de komende tijd volgens de VN-procedures geregeld.

Het is ongebruikelijk dat twee landen een zetel delen. In 1964 en 1965 deden Tsjecho-Slowakije en Maleisië dat nog, enkele jaren daarvoor Polen en Turkije.

Jarenlange lobby

Het wordt de zesde keer sinds 1946 dat Nederland als niet-permanent lid aanschuift. Nederland heeft jarenlang gelobbyd voor de plek in het machtigste orgaan van de VN. De raad, met vijf permanente en tien tijdelijke zetels, is bedoeld om de internationale vrede en veiligheid te bewaren. De raad kan onder meer sancties opleggen, vredestroepen inzetten en beleid beïnvloeden.

Patstelling

Tijdens een stemming van de VN-lidstaten gisteren over de invulling van tijdelijke zetels haalde zowel Nederland als Italië niet de vereiste tweederdemeerderheid. Na vijf stemrondes was een patstelling ontstaan. Koenders zag dat als een "duidelijk signaal" dat de algemene vergadering beide landen waardeert als lid. Zweden, Ethiopië, Kazachstan en Bolivia werden wel voor twee jaar in de Veiligheidsraad gekozen.

Alle artikelen geladen. Overzicht →