NL krijgt afgewezen vluchteling het land niet uit
Binnenland

NL krijgt afgewezen vluchteling het land niet uit.

Heel leuk allemaal, afspraken met onze Europese bondgenoten aangaande asielzoekers. Zo is het op papier geregeld dat vluchtelingen dienen te verblijven in het eerste de beste land waar ze voet aan de grond zetten en niet zomaar vrolijk doorreizen naar een (rijker) land naar keuze.

Op papier, ja. De praktijk laat toch iets anders zien. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat deze afspraken nog slechter werken dan gedacht. Zodra ons landje kan aantonen dat iemand via een ander EU-land binnenkomt, kan het via een claim aan dat land de asielzoeker terugsturen. Probleem: andere landen blijken daar nauwelijks gehoor aan te geven.

Slechts 14,8 procent van deze claims leidt tot de daadwerkelijke overdracht van de asielzoeker aan het andere land, berekende de Rekenkamer. Daarnaast ziet de Rekenkamer dat afgewezen asielzoekers aantoonbaar niet vertrekken. Met andere woorden: niemand heeft een flauw benul waar zij nu zijn. Gek genoeg is dat vooral bij asielzoekers uit veilige landen het geval.

Alle artikelen geladen. Overzicht →