Noorden analfabetieste regio NL
Tech

Noorden analfabetieste regio NL.

Het aantal mensen dat onze taal niet of nauwelijks beheerst neemt landelijk toe, daarnaast zijn veel mensen moeilijk thuis in de digitale wereld. In het noorden des lands is de taalproblematiek het grootst.

Een op de negen Nederlanders valt in de categorie laaggeletterd, een op de vijf mensen heeft bovendien moeite met de digitale wereld. Met name ouder wordende mensen lopen tegen geletterdheidsproblematiek aan. Zeker nu de overheid met digitalisering meer 'regie' bij de burger legt, aldus het Dagblad van het Noorden.

De cijfers komen van Stichting Lezen en Schrijven welke vanwege de Week van de Alfabetisering een onderzoek publiceert. Ouder wordende mensen leren minder makkelijk en er wordt nauwelijks geld besteed aan hun taalvaardigheidsverbetering. Nederland gaat in Europa aan kop op gebied van het verschil tussen hoog- en laaggeletterden. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →