Ode aan onze Grote Leider Shula Rijxman (NPO)
Entertainment

Ode aan onze Grote Leider Shula Rijxman (NPO).

10.000.000 bloemen bloeien. Sterren, planeten zingen hooglied met engelenstem. Kinderen van moeder aarde wenen van ontroering. Water verandert in bier, zout in suiker, niemand wordt nog nat terwijl het stortregent. Almachtig is onze Grote Leider, Shula Rijxman, baas van de NPO.

Heden dinsdag 29 augustus in het jaar Onzes Heeren 2017 verscheen van haar hand een heilig geschrift gebacht door een boodschapper uit de Andere Wereld, de Volkskrant.

Alleen onze Grote Leider, moeder der moeders, als zij in de verte staart moet de verte wel met zijn ogen knipperen, eeuwig onbewogen bewogen, kan letters schrijven die bij het lezen veranderen in stuwende en vormende kracht, pure mystiek,  filosofie die ruimte en tijd overstijgt.

Wij citeren uit Het Heilige Stuk van Onze Grote Leider, maar dit alleen met alle respect en het grootste ontzag, waarna wij snel onze blik weer neder zullen slaan en beseffen welke Genialiteit de Godin van het Mediapark aan duizend generaties zal meegeven:

"De publieke omroep in Nederland werkt totaal onafhankelijk van de politiek, onafhankelijk van de commercie en onafhankelijk van de kijkcijfers. Over die onafhankelijkheid mag nooit twijfel bestaan. De publieke omroep zal altijd het héle verhaal en álle opvattingen presenteren. Laten we daarom koesteren wat we in Nederland aan publieke media hebben. Onafhankelijk, betrouwbaar en altijd op zoek naar de feiten"

Oh! Groot is toch haar kennis! Weer een zoektocht ten einde, wezensvragen brokkelen als verweerd pleister van onze verstilde lippen, schellen vallen van ogen.

Deze Waarheden! Deze diepere betekenis van elk Zijn! 

Goud, mirre, wierook, koffers met belastinggeld (exclusief pensioenopbouw) en 100 dagen thema-uitzending op alle NPO-zenders zullen Shula de Krachtige & Dappere ten deel vallen.

Onze eer is slechts nietig, maar uw leiderschap eeuwig. Opdat wij nooit zullen vergeten of verzaken.  1000 maal 1000 maal bidden wij: Shula Rijxman, totem, kompas, roerganger, keizer, kalif, hoeder van onze NPO.

Alle artikelen geladen. Overzicht →