OM beboet actievoerders Oostvaardersplassen
Binnenland

OM beboet actievoerders Oostvaardersplassen.

Toont u potverdriedubbeltjes uw dierenhart door te ageren tegen het dood en verderf-beleid dat Staatsbosbeheer zaait in de Oostvaardersplassen (R.I.P. 3.000 grote grazers, we hielden van jullie), bedankt het Openbaar Ministerie u met een gepeperde rekening.

Want middels uw toetsenbord uitvallen naar personen die een publieke functie bekleden? Foei, foei, dat mag niet. Acht mensen moeten daardoor tot liefst 600 euro per persoon overmaken naar het Centraal Justitieel Incassobureau.

Drie mensen kregen vergelijkbare boetes voor het vernielen van een slot, verzet tegen aanhouding en het schoppen van een agent.

Een voedseltekort werd zo'n drieduizend grote grazers afgelopen winter funest. Een hoop mensen, waaronder PVV-lid Dion Graus, maakten zich kwaad over de situatie en eisten dat de dieren werden bijgevoerd.

Alle artikelen geladen. Overzicht →