Kamer over vrijlating doodrijder: 'Niet uit te leggen'
Binnenland

Kamer over vrijlating doodrijder: 'Niet uit te leggen'.

De Pool, die in 2013 schuld had aan de dood van een peuter en de grootouders van de peuter, kwam eind april vervroegd vrij. In de Tweede Kamer is verbijsterd gerageerd.

Onder bepaalde voorwaarden komen gedetineerden in Nederland in aanmerking voor strafonderbreking. Bij buitenlandse veroordeelden geldt dat ze niet hoeven of zelfs mogen terugkeren naar Nederland, als ze tijdens die onderbreking naar het buitenland gaan. In deze gevallen komt een strafonderbreking eigenlijk neer op strafvermindering.

De NOS meldt dat de PVV, VVD, CDA en SP nu vinden dat de regel waardoor de Poolse man vroeger vrij kwam moet worden aangepast. "Dit valt niet uit te leggen", aldus CDA-Kamerlid van Toorenburg. Volgens Kamerlid van Oosten laat de vervroegde vrijlating "op spijtige wijze [zien] dat het systeem nu niet goed functioneert en op de schop moet".

Alle artikelen geladen. Overzicht →