Oordeel Hof azc-interview: PowNed was te goeder trouw
PowNews

Oordeel Hof azc-interview: PowNed was te goeder trouw.

Eind vorig jaar veroordeelde de rechter PowNed scherp omdat wij niet met open vizier hadden gehandeld toen wij vluchtelingen bij een azc interviewden. In hoger beroep oordeelt het Hof daar nu anders over.

 

PowNed was te goeder trouw. Het Hof gaat ervan uit dat als de journalist had gezegd dat ze van PowNed was, de gesprekken direct door het COA waren beëindigd. Het Hof noemt het evident dat voor de Nederlandse bevolking een groot maatschappelijk belang bestaat om de asielzoekers te leren kennen, waaronder hun visie op homoseksualiteit en vrouwenrechten en seks.

De pers heeft een groot belang deze informatie te vergaren en te verspreiden. De handelwijze van PowNed was dus gerechtvaardigd. Alleen het beruchte fragment waarin de Syrische vluchteling over zijn grote ballen vertelt gaat het Hof te ver. Het Hof laat de schadevergoeding van € 2.500 in stand en verbiedt PowNed dat fragment nogmaals uit te zenden.

De fragmenten waarin hij zijn afkeer van homoseksualiteit laat blijken zijn volgens het Hof – anders dan de rechter in eerste aanleg vond – niet uit hun verband gerukt, niet onrechtmatig en dus is het uitzenden daarvan toegestaan. De proceskosten die PowNed van de rechter in eerste aanleg moest betalen, moet de Syrische vluchteling nu terugbetalen.

Alle artikelen geladen. Overzicht →