Oprichten islamitische scholen erg moeilijk
Binnenland

Oprichten islamitische scholen erg moeilijk.

Het overgrote merendeel van de aanvragen voor de oprichting van islamitische middelbare scholen in Nederland wordt niet gehonoreerd. In de afgelopen jaren werden er ongeveer dertig verzoeken ingediend om een islamitische school op te richten, maar werden maar twee verzoeken goedgekeurd.
Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De twee steden waar de verzoeken werden goedgekeurd - Amsterdam en Utrecht - hebben het daarnaast ook niet makkelijk. In Amsterdam is er nog steeds geen geschikt gebouw voor de school en in Utrecht blijkt het te gaan om een school met een gemengde inslag, waarvan de islam er dus één is. Het gaat in dat geval dus niet om een exclusief islamitische school. De andere steden waar aanvragen gedaan werden, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Schiedam, keurden de plannen voor islamitische middelbare scholen allemaal af. Tegelijkertijd is het aantal islamitische basisscholen in Nederland hoger dan ooit, namelijk vijftig. Eerlijke kans Volgens koepelorganisatie ISBO krijgen de mohammedaanse scholen geen eerlijk kans omdat het aantal potentiële leerlingen veel hoger ligt dan door de gemeentes wordt toegegeven. Ook islamitische leerlingen op niet-islamitische scholen zouden namelijk meegerekend moeten worden tot mogelijke leerlingen voor de middelbare scholen. Dat gebeurt nu niet: "We hopen dat er eindelijk meer ruimte komt voor islamitische middelbare scholen. In de vier grote steden hebben we genoeg kinderen die daarheen willen." Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, wil het makkelijker maken om deze scholen op te richten: "De huidige systematiek doet niet optimaal recht aan de vrijheid van onderwijs."
Alle artikelen geladen. Overzicht →