Overheid schrapt 'autochtoon' en 'allochtoon'
Binnenland

Overheid schrapt 'autochtoon' en 'allochtoon'.

Zeg je vanaf vandaag nog 'allochtoon' of 'autochtoon' om een bepaalde persoon aan te duiden in Nederland, dan is dat stigmatiserend. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) willen dat de woorden met onmiddellijke ingang niet meer gebruikt worden. 

Vandaag publiceert de Raad dit advies in een zogenoemde WRR-verkenning, 'Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioom'. Het is de opmaat naar een eindrapport over de grote diversiteit in migratie dat volgend jaar herfst afgerond moet zijn. Ook het CBS zal de woorden in zijn binnenkort te verschijnen Jaarrapport Integratie niet meer gebruiken, schrijft de Volkskrant. Ook 'westers' en 'niet-westers' moeten volgens de WRR de deur uit. 

Oorsprong

Het jargon werd voor het eerst genoemd in het WRR-rapport 'Allochtonenbeleid' uit 1989, waarin de woorden werden bedacht door socioloog Hilda Verwey-Jonker als een neutraal begrip, om de woorden buitenlander of etnische minderheid te vermijden. Inmiddels heeft het woord allochtoon een stigmatiserende werking en is het niet specifiek genoeg voor bepaalde bevolkingsgroepen.

Niet specifiek

WRR-lid Mark Bovens zegt dat de woorden al steeds minder gebruikt worden. "De diversiteit en beweeglijkheid onder migranten is zo groot, dat het geen zin heeft over hen in generieke termen te spreken. In de top-10 van geboortelanden van immigranten over 2015 staan Polen op 1, Syriërs op 2 en Duitsers op 3. Die hebben onderling weinig gemeenschappelijks, dus in de praktijk heb je er niets aan die allemaal allochtoon te noemen." 

Wat mag je dan wel zeggen?

Godfried Engbersen, ook WRR-lid: "We bepleiten niet dat je een achtergrond nooit mag noemen, zoals in Frankrijk gebruik is. Maar doe het heel nauwkeurig. Spreek over Turkse-Nederlanders, of kennismigranten, asielmigranten of economische migranten. Niet versluieren, maar verhelderen."

Alle artikelen geladen. Overzicht →