PowNed dient klacht in bij politie
Binnenland

PowNed dient klacht in bij politie.

Er werd gisteren in Den Haag gedemonstreerd tegen politiegeweld en daar waren wij bij. Totdat de actievoerende lieden zich als malloten begonnen te gedragen, en het dienders beter leek dat wij vertrokken. Omdat dat volgens ons de wereld op z'n kop is, heeft politie Haaglanden nu een officiële klacht in de mail.

Op beeld is heel duidelijk te zien (en te horen) hoe de demonstranten volledig uit hun plaat gaan en aan onze verslaggever trekken en plukken. Daarnaast konden ze hun protesterende tengels niet van onze geliefde apparatuur afhouden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit gewoon kan, en toch kon het.

Ons sommeren om dan maar heel gauw op te rotten noemen wij dan ook een totale inbreuk op de persvrijheid. Dat hoort niet in een land als Nederland. Het is ons recht om onbelemmerd verslag te doen van nieuwsfeiten, en daar werden we gisteren grof in gehinderd. Vandaar dan ook de klacht. Politie Haaglanden: we wachten op antwoord. Doei!

 Lees hieronder onze klacht:

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg wil ik graag een officiële klacht indienen tegen het optreden van de politie Haaglanden maandagavond 27 juni jl. Wij, als omroeporganisatie PowNed, waren daar aanwezig om verslag te doen van de demonstratie tegen politiegeweld naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez gisteren precies een jaar geleden. 

Een demonstratie tegen geweld en tegen intimidatie. Dat je vervolgens als demonstrant een verslaggever en zijn cameraman stelselmatig intimideert en dreigt met fysiek geweld, is blijkbaar heel normaal. Net als dat het blijkbaar tegenwoordig heel normaal is dat je als politie Haaglanden niet ingrijpt. Sterker nog: inplaats van de oproerkraaiers eruit te plukken, bestempel je onze verslaggever tot oproerkraaier en dreig je hem zelfs te arresteren. De wereld op zijn kop en volstrekt onaanvaardbaar. 

Even de feiten in het kort. Gisteravond om 18.39 uur kreeg ik een telefoontje van Chantal Margés van de afdeling persvoorlichting. Zij vertelde mij dat zij van de collega’s ter plaatse had begrepen dat wij ons tijdens de gewraakte demonstratie nogal provocerend zouden gedragen. Sterker nog: als mijn verslaggever niet zou inbinden, zou hij kunnen worden gearresteerd. 

Ik heb daarop direct contact gezocht met mijn team ter plaatse en zij bevestigden mij dat zij een laatste sommatie hadden ontvangen. Ook lieten zij echter weten dat van provocerend gedrag absoluut geen sprake is geweest. Omdat ik situatie op afstand niet goed kon inschatten, heb ik hen gevraagd af te ronden en terug te rijden naar de redactie in Amsterdam. Ik heb vervolgens Chantal laten weten dat wij onder protest waren vertrokken. Dat was om 18.47 uur. 

Vervolgens heb ik later die avond zelf de ruwe beelden bekeken en ook mij is nergens provocatief gedrag opgevallen. Althans niet van mijn team. De demonstranten daarentegen deden er alles aan om hen uit de tent te lokken. Het is mij dan ook een volstrekt raadsel wat de politie Haaglanden ertoe heeft bewogen om mijn team ter plaatse verder werken onmogelijk te maken. Dit raakt direct aan de wortels van de persvrijheid en dat neem ik hoog op. 

Ik probeer ook te begrijpen wat nu precies de beweegreden is geweest van jullie kant. Het enige dat ik kan verzinnen is dat jullie onze verslaggever hebben weggehaald om verdere escalatie te voorkomen. Deze demonstranten, waarvan een groot aantal uit de hoek komen van AFA en de anti-Zwarte Piet lobby, hebben het niet zo op PowNed. Waarom niet? Omdat wij vragen stellen. En dat is precies wat wij gisteravond ook deden. Maar inplaats van PowNed te beschermen was het de politie Haaglanden die ons het vragen stellen verder onmogelijk maakte. 

Enfin, gedane zaken nemen geen keer, maar ik wil wel graag afspraken maken opdat wij een volgende keer wel weer gewoon ons werk kunnen doen in uw regio 

Met vriendelijke groet,

Dominique Weesie

hoofdredacteur PowNed

 

 

Alle artikelen geladen. Overzicht →