Politie heeft niet genoeg geld
Binnenland

Politie heeft niet genoeg geld.

De Nationale Politie heeft het afgelopen jaar een tekort van 72 miljoen euro in de boeken gezet. Dat blijkt uit de jaarrekening van de politie. De politieleiding noemt het grote tekort zelf "zorgelijk".
Volgens de Nationale Politie zijn het op peil houden van de prestaties, de reorganisatie bij de politie en extra taken die vragen om meer inzet van mensen hier debet aan. Dat leidde tot een tekort van 30 miljoen euro. Ook de kosten met terugwerkende kracht van gemaakte afspraken over het vakantieloon heeft een flink negatief effect van 42 miljoen euro. De reorganisatie van de politie leidt al van begin af aan tot problemen. Een van die problemen is dat de kosten voor de vernieuwing van de politie veel hoger uitvallen dan beraamd. Verbetering Uit het jaarverslag over 2015 blijkt dat de prestaties van de politie zich iets hebben verbeterd ten opzicht van 2014. "Dit resultaat is behaald ondanks een aantal ontwikkelingen met grote impact op de politiecapaciteit, zoals asielstromen en terreurdreiging", licht de politie toe. Verder staat in het jaaroverzicht dat de criminaliteit in weer 2015 daalde. Die trend is al sinds 2011 zichtbaar, aldus de politie. De gestreefde oplossingspercentages van zaken zijn volgens de politie "net niet gehaald". "Het verbeteren van de oplossingspercentages zijn reden voor onderzoek. Hierbij wordt het hele opsporingsproces onder de loep genomen. Bekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om het oplossingspercentage te verhogen." (ANP)
Alle artikelen geladen. Overzicht →