PowNed in beroep tegen uitspraak
Entertainment

PowNed in beroep tegen uitspraak.

De Syrische asielzoeker die een rechtszaak had aangespannen tegen PowNed vanwege zijn grote ballen en dubieuze uitspraken over homoseksuelen is dinsdag gedeeltelijk in het gelijk gesteld door de voorzieningenrechter in Amsterdam. PowNed is het niet eens met deze uitspraak en gaat in hoger beroep. Hierbij onze verklaring:
Wij zijn het grondig oneens met deze uitspraak. Ieder medium selecteert. De rechter behoort zich niet met die selectie te bemoeien. Daarmee raak je de persvrijheid. De rechter ziet een nuancering die er volgens PowNed niet is. Ja, Ahmed keurt homoseksualiteit af en maakt een slaande beweging als hem wordt gevraagd wat hij zou doen als hij zoenende homo’s tegen zou komen. Maar hij zegt ook dat het zijn zaak niet is hij er over een paar jaar misschien heel anders over denkt. Dus is het volgens de rechter geen misstand. Daar is PowNed het hartgrondig mee oneens. PowNed was het eerste medium dat aandacht besteedde aan de negatieve opvattingen van vluchtelingen over homoseksualiteit. In oktober misschien nog een politiek incorrect onderwerp, nu weten we wel beter. Pesterijen en bedreigingen die homoseksuele vluchtelingen te verduren krijgen zijn inmiddels dagelijks in het nieuws en homo’s worden zelfs van andere vluchtelingen gescheiden in AZC’s. We hebben eiser zelfs nog tegen zichzelf in bescherming genomen door zijn dreiging met geweld tegen zoenende homo’s in eerste instantie niet uit te zenden. Dat de voorzieningenrechter deze vuistslag wegwuift omdat het geen oproep tot geweld is, vinden wij onbegrijpelijk. Het klopt dat wij eiser niet met open vizier hebben benaderd. Dit heeft alles te maken met het feit dat het COA, na twee eerdere reportages van ons, geen pottenkijkers meer wenst. Wij willen echter weten wat er zich afspeelt in en rondom de AZC’s. Wij willen niet over vluchtelingen praten, maar met hen praten. Over zaken die ons allemaal bezighouden. Zoals bijvoorbeeld dat vanaf dag 1 gelijkwaardigheid tussen homo’s en hetero’s een vanzelfsprekendheid is. Wij staan daarom nog steeds achter onze werkwijze. Tenslotte nog het verhaal over de gezwollen testikels. Eiser stelt dat wij dat uit hem zouden hebben getrokken. Maar uit de ruwe beelden blijkt het tegenovergestelde. Eiser breekt zelf in in het gesprek en begint over zijn testikels. Naar aanleiding van dit filmpje kreeg eiser het zwaar te verduren. Wij vinden het vervelend dat het kennelijk zo’n impact heeft gehad. Wijzelf vonden het een nauwelijks serieus te nemen verhaal en zagen er het kwaad niet van in. Het moge duidelijk zijn dat wij in hoger beroep gaan. Dit is voor ons een principekwestie. De schadevergoeding mag dan zijn gehalveerd en wij hoeven niet over te gaan tot rectificatie, maar als een rechter meent te moeten bepalen wat wel of geen ‘verantwoorde’ berichtgeving is dan kom je in de gevarenzone terecht. Nee, je mag uitspraken niet uit hun verband rukken, maar dat heeft PowNed ook niet gedaan. De rechter is hier ten onrechte op de stoel van de redactie gaan zitten. Ieder medium selecteert op eigen wijze. Dat heet pluriformiteit. (namens PowNed)
Alle artikelen geladen. Overzicht →