PvdA: wonen voor iedereen betaalbaar
Binnenland

PvdA: wonen voor iedereen betaalbaar.

Iedereen moet in Nederland betaalbaar kunnen wonen en moet hier meer zeggenschap over krijgen. Dat stelt de werkgroep volkshuisvesting van de PvdA. Deze werkgroep met onder anderen Hans Spekman (partijvoorzitter / foto boven), Toon Geenen (oud-deelraadslid Amsterdam-Zuidoost) en Adri Duivesteijn (onder meer oud-Kamerlid, oud-senator) heeft een plan opgesteld met aanbevelingen om dit doel te bereiken.

De huur moet betaalbaar worden door een 'woonquote' in te voeren. Dat is het deel van het inkomen dat, volgens de NIBUD-normen, maximaal besteed kan worden aan de woning. De verhuurder zal bij de vaststelling van de huur zich aan deze woonquote moeten houden, om de woning betaalbaar te houden voor de huurder. Omdat de woonlasten nooit hoger kunnen zijn dan een redelijk deel van het inkomen, kan het systeem van huurtoeslag worden afgebouwd.

Volgens de werkgroep zijn door de groei van het aantal huishoudens zo’n 500.000 tot 1 miljoen extra woningen nodig. De invoering van een zogeheten aanbodnorm moet ervoor zorgen dat er overal voldoende woonaanbod is. Gemeenten hebben de verplichting om hiervoor te zorgen. Als het om financiële redenen niet lukt, kunnen gemeenten gebruik maken van een in te stellen Rijksfonds voor het Wonen.

Om de huurders meer zeggenschap te geven, zullen de woningcorporaties, die publieke instellingen zijn, gedemocratiseerd moeten worden. Dat kan volgens het PvdA-plan door huurders een directere invloed te geven op het beleid van de woningcorporatie. Daarnaast moet de huurder het recht krijgen op zelforganisatie. (ANP)

Alle artikelen geladen. Overzicht →