Recordaantal klagers examen Nederlands
Binnenland

Recordaantal klagers examen Nederlands.

Het regent klachten bij het LAKS - het Landelijk Aktie Komitee Scholieren - over het eindexamen Nederlands. Dat is elk jaar zo, maar dit jaar meer dan anders.
Verreweg de meeste klachten gaan over het feit dat het examen (veel) te lang was, weet het ANP. Vanavond laat was de teller opgelopen tot 22.255 bezwaren. Daarmee is het officieel het examen waar de meeste klachten ooit over zijn binnengekomen sinds het LAKS in 1988 de klachtenlijn opende. Daar waar de vwo-leerlingen massaal klaagden over het eindexamen Nederlands, waren er vanuit de havo-leerlingen nauwelijks klachten te noteren. Bijna 210.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs doen nu eindexamen. De laatste examens zijn op 27 mei. Half juni zijn, voor wie dat nodig heeft, de herexamens.
Alle artikelen geladen. Overzicht →