Regio-ambtenaar = tantoe duur
Binnenland

Regio-ambtenaar = tantoe duur.

Wilt u veel geld verdienen? Ga dan bij de provincie aan de slag. Daar is het gemiddelde salaris per fte het hoogst van alle decentrale overheden, met ruim 73 duizend euro.
Bij de gemeenten en de waterschappen ligt de loonsom een stuk lager: daar wordt gemiddeld 60K en 57K uitgekeerd. De provincies vallen vooral op door de vergrijzing op de werkvloer. Een derde van het provinciale personeel is 55 jaar of ouder. Met een gemiddelde leeftijd van 48,7 jaar zijn de werknemers van de provincies ook het oudst. Of het door het geld komt, is niet bekend, maar de personages op de werkvloer van de provincies blijven ook graag hangen. Van alle personages die werkzaam zijn bij de gewesten, werkt 65 procent van hen al tien jaar of langer voor de provincie. De provincie-ambtenaar mag dan het duurst zijn, ook gemeente en waterschappen excelleren op eigen vlak. Zo hebben gemeenten de meeste mensen in dienst die in de hoogste loonschaal zitten, met 78 procent. Bij de waterschappen zijn voornamelijk mannen aan het werk (72 procent). De cijfers komen van de eerste Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren, schrijft Binnenlands Bestuur, en zijn gebaseerd op gegevens uit 2014.
Alle artikelen geladen. Overzicht →