'Rellen Molenbeek niet bewust verzwegen'
Entertainment

'Rellen Molenbeek niet bewust verzwegen'.

De Belgische omroep VRT vindt niet dat men eind vorige week, rond de arrestatie van terreurverdachte Salah Abdeslam, te weinig aandacht heeft besteed aan relletjes tussen jeugd uit de Brusselse wijk Molenbeek en de politie. Dat verwijt had de zender gekregen van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois.
"Het is voor mij een zeer schrikwekkend beeld dat na de arrestatie van Salah Abdeslam spontaan tweehonderd jongeren van allochtone origine samentroepten om onze politie met stenen en flessen te bekogelen. Het is jammer dat we daar op de nationale televisie om 19 uur niets over gezien hebben", aldus de politicus over de gebeurtenissen van vrijdagavond. VRT wijst de kritiek van Bourgeois echter van de hand. "Wijzelf hebben geenszins de intentie gehad om de feiten te verzwijgen. Dat doen we nooit", aldus de reactie volgens De Standaard. De rest van VRT's verklaring: "Die avond waren er veel ontwikkelingen op korte tijd en lag de focus op de arrestatie van Salah Abdeslam. Daar was onze verslaggeving op geconcentreerd. We hebben vandaag ook de minister-president de kans geboden om zijn punt te maken op Radio 1 en hierover dus het maatschappelijk debat aan te gaan. De minister-president heeft volgens ons vooral willen benadrukken dat er een probleem is met sommige nieuwkomers in onze samenleving die onvoldoende onze normen en waarden delen. Eerder dan het feit dat wij of de media in het algemeen niet hebben gebracht dat een aantal jongeren de politie zouden hebben aangevallen in Molenbeek."
Alle artikelen geladen. Overzicht →