Rutte: migrantenstroom tackelen met méér EU
Binnenland

Rutte: migrantenstroom tackelen met méér EU.

Onze eigen premier Mark Rutte heeft zijn collega's toegesproken in het Europees Parlement. En Rutte zou Rutte natuurlijk niet zijn als hij van de gelegenheid gebruik maakte om een lans te breken voor een sterk en verenigd Europa. 

Want alleen zo kunnen we dealen met de vluchtelingen-vloedgolf die Europa overspoeld en alle problemen die daarbij ontstaan (grenzen dicht is ook een mogelijkheid, maar niet humaan en daarom uiteraard geen optie). 

"We moeten weerstand bieden aan de ongecontroleerde instroom van migranten en we moeten meer doen om ze te laten terugkeren. We moeten nu stappen zetten om het Europese asielsysteem eerlijk en effectief te maken. Als het ons niet lukt deze maatregelen gezamenlijk te nemen, dan lopen we het risico dat we de voordelen kwijtraken die Schengen ons hebben gebracht."

Ook op tal van andere vlakken is een sterke EU gewenst: "Als we onze toekomst zelf willen bepalen moet Europa verenigd zijn, nu meer dan ooit. De EU is het ultieme voorbeeld van de macht van internationale samenwerking en vrijhandel."

Alle artikelen geladen. Overzicht →