Statushouders gezellig samen in huis
Binnenland

Statushouders gezellig samen in huis.

Op aandringen van het Rijk om statushouders in Venlo verplicht te huisvesten, gaat woningcorporatie Antares hen mogelijk met meerderen tegelijk onderbrengen in één woning.

In 2016 moet de gemeente Venlo verplicht 256 statushouders in woningen gepropt hebben, waarvan er 101 voor rekening van Antares komen. De andere 145 moeten worden ondergebracht door woningcorporatie Woonwenz. Zij stampen al versneld 100 extra woningen uit de grond.

Te weinig

In 2017 moeten er in het eerste halfjaar in ieder geval nog 138 statushouders gehuisvest worden. De twee corporaties haalden het in hun hoofd om afgelopen jaar 20 statushouders te weinig van woonruimte te voorzien, waardoor zij er meer moeten huisvesten dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Op dit moment zet Antares veel alleenstaanden in een woning. Volgens projectmanager Jan Kessel is het voor de woningstichting erg moeilijk om aan de door het Rijk gestelde verplichting te voldoen. Daarom is het de bedoeling om uiteindelijk twee of drie personen in één onderkomen te laten wonen.

Uitkeringen

Voordat het echter zover is, wil de gemeente nog even uitpluizen of het meerpersoonshuishouden geen negatieve gevolgen heeft voor de uitkeringen en huurtoeslagen van de bewoners, zo weet 1Limburg.

Alle artikelen geladen. Overzicht →