Steeds meer werkenden straatarm
Binnenland

Steeds meer werkenden straatarm.

Werken zou moeten lonen, right? Anders kunt u net zo goed aan het uitkeringsinfuus gaan hangen. Dat kost wat minder moeite en als werken toch niet loont, is het leuker om uw dag te besteden door dingen te doen die u leuk vindt.

Des te krankzinniger is het bericht dat 5,3 procent van alle werkende mensen in Nederland in armoede leeft. In totaal gaat het om ruim 320.000 personen, opgesplitst in 175.000 loonslaven en 145.000 zelfstandigen. 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau bent u officieel een zwerver wanneer u maandeijks minder dan 1.063 euro (2014) binnenharkt. Verdient u boven dat bedrag, dan zou u feitelijk genoeg geld moeten hebben om rond te kunnen komen.

Wat bijdraagt aan de ellende is volgens vakbond FNV de 'flexibilisering. Hiermee doelen zij onder andere op de hoge armoede onder oproepkrachten en werknemers zonder vaste uren, net als de groei van het aantal zzp'ers met een te laag uurtarief. 

Wat te doen? Met het verlagen van de belasting voor mensen die een laag inkomen hebben is de eerste stap volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al gezet. Ook gaat het kabinet zzp'ers 'beter beschermen', zodat het risico op armoede binnen deze groep geminimaliseerd wordt.

Alle artikelen geladen. Overzicht →