Upd: Stemmen 020 ging volgens regels
Binnenland

Upd: Stemmen 020 ging volgens regels.

Er zouden stemmen zijn geronseld door met name jonge Turken in Amsterdam Nieuw-West. 

In de papieren Telegraaf (te lezen via Blendle) zou een stembureaulid hebben verteld dat allochtone en met name jonge Turken met stapels volmachten kwamen en niet-Nederlands-sprekende stemmers werden min of meer geïnstrueerd, meldt NH

Het stembureaulid zou deze toestanden als 'bizar' hebben bestempeld.

Update 17:16: Volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam is het stemmen in het stembureau volgens de regels verlopen. Van de 1008 stemmen werden 126 met volmacht uitgebracht. Dit wijkt niet af van het landelijk percentage, aldus AT5

Alle artikelen geladen. Overzicht →