Syrische oorlogsmisdadigers zijn in NL
Binnenland

Syrische oorlogsmisdadigers zijn in NL.

Op Nederlands grondgebied bevinden zich momenteel minstens twintig mensen die ervan verdacht worden oorlogsmisdaden te hebben begaan in Syrië. In het land waar de Arabische Lente maar niet uitgebloeid raakt, streden ze mee met het leger dan wel in de gelederen van een der vele rebellengroepen.
Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) vandaag aan de Tweede Kamer zond, schrijft het AD. De zeer dubieuze nieuwkomers kunnen echter dankzij internationale verdragen niet het land uitgebonjourd worden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzocht de laatste twee jaren van 170 personen of zij oorlogsmisdadigers waren. Van de zestig Syriërs uit deze groep bleek dat in twintig gevallen zo te zijn. Dijkhoff wilde niet ingaan op achtergronden van de gepleegde gruweldaden, omdat ook sadistische massamoordenaars uit het buitenland recht op privacy hebben. De Syriërs krijgen echter geen Nederlandse nationaliteit, waardoor ze hier als illegalen zullen moeten overleven.
Alle artikelen geladen. Overzicht →