Taalles voor Limburgse statushouders in België
Binnenland

Taalles voor Limburgse statushouders in België.

Stelt u zich voor dat u als vluchteling bent neergestreken in het Bourgondische Limburg. Dat is al een misrekening. Wanneer u er niet in slaagt tijdig het provinciale grondgebied in te ruilen voor de grote stad, wacht u een angstaanjagend vooruitzicht: nageslacht dat opgroeit met een dialecthandicap.

Hmm, geen fijn toekomstbeeld. De Limburgse gemeente Stein stuurt statushouders de grens naar België over voor het verkrijgen van taallessen. Die zouden bij onze zuiderburen een stuk kwalitatiever en goedkoper zijn. Bovendien krijgen de Nieuwe Nederlanders intensievere begeleiding in België.

Men heeft inmiddels sublieme resultaten geboekt met dit beleid: van de eerste tien statushouders die de grens (legaal) overstaken, zijn er inmiddels vijf aan het werk. Succesratio van vijftig procent. Er zijn weleens mindere resultaten geboekt.

Even zonder gekkigheid, de conclusie is dat het diep triest is dat de kwaliteit, de kosten en begeleiding blijkbaar van een hoger niveau zijn in een ander land dan Nederland en dat men dat in Nederland ook best prima lijkt te vinden. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →