TimmerFrans: Maak nou eens een beetje haast met asielwetten
Binnenland

TimmerFrans: Maak nou eens een beetje haast met asielwetten.

Hebben we hem ook weer. Volgens Europese Commissie-vicevoorzitter Frans Timmermans is het "essentieel voor een duurzaam en toekomstbestendig asiel- en migratiesysteem" dat de EU-lidstaten en het Europees parlement zo snel als mogelijk is een reeks wetten goedkeuren.

Het betreft onder meer voorstellen voor gelijkschakeling van de regels voor opvang van asielzoekers, het opnemen van vingerafdrukken van migranten in een databank, hervestiging van erkende vluchtelingen en uitbreiding van het Europese asielagentschap.

Twee andere dossiers, de herziening van de asielprocedures en de Dublinverordening, die regelt welk land asielaanvragen moet behandelen, verkeren in een patstelling. De spreiding van asielzoekers die hiermee gepaard gaat is met name voor Centraal-Europese landen die wel naar hun bevolking luisteren onaanvaardbaar.

De Europese Commissie stelt dat veel van de sinds 2015 genomen maatregelen werken maar dat de 'resterende zwakheden' nu moeten worden aangepakt. Dat kan en moet worden gedaan voor de Europese verkiezingen van mei, aldus Timmermans.

Alle artikelen geladen. Overzicht →