Timmermans: Poolse democratie verloedert
Buitenland

Timmermans: Poolse democratie verloedert.

De democratie in Polen is in groot gevaar. Dat is althans de mening van Eurocommissaris Frans Timmermans. Door de mogelijke invoering van een reeks nieuwe wetten zou er namelijk geen sprake meer zijn van de Trias Politica, de scheiding der machten, in het land.

In de Europese Commissie uit hij dan ook zijn ongenoegen over de gang van zaken in het land van de goedkope arbeidskrachten, waarbij het de bedoeling is dat de Poolse politici rechters kunnen benoemen en ontslaan. Volgende week wordt duidelijk welke wetten er precies worden aangenomen in het land. In het ergste geval zal volgens Timmermans 'artikel 7' in werking treden, wat zoveel betekent als dat Polen uit de Europese Raad wordt geschopt.

Duidelijke taal dus van Timmermans, al zullen de Polen ongetwijfeld altijd met Europa in gesprek kunnen blijven.

Alle artikelen geladen. Overzicht →