Tóch geen nieuw vergunningsysteem rondvaartboten 020
Binnenland

Tóch geen nieuw vergunningsysteem rondvaartboten 020.

De Raad van State heeft nee gezegd tegen het nieuwe beperkte vergunningsysteem voor rondvaartboten in Amsterdam. De oude vergunningen, die voor onbeperkte tijd zijn verstrekt, blijven daarom voorlopig nog gelden. 

Omdat volgens Europese regelgeving onbeperkte vergunningen niet zijn toegestaan, heeft gemeente Amsterdam in 2014 dertien bedrijven een tijdelijke vergunning gegeven die tot 2020 houdbaar zijn, maar deze zijn dus ongeldig verklaard. Raad van State: "In het licht van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak zal het gemeentebestuur het gemeentelijke vaarbeleid dan ook opnieuw moeten bezien."

Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en Nederlandse Dienstenwet mag het aantal vergunningen alleen worden beperkt als er "dwingende redenen van algemeen belang" zijn. Nu zijn er beperkte vergunningen uitgedeeld aan boten die geen dwingende reden hiervoor hebben, weet AT5Nu moet er een nieuw plan gemaakt worden, omdat de Europese regelgeving zegt dat er dus geen onbepaalde vergunningen verleend kunnen worden. Oftewel: chaos!

Begin mei kregen wij van PowNed ook al door dat er iets niet helemaal lekker zat bij het verstrekken van vergunningen van rondvaartboten:  

Alle artikelen geladen. Overzicht →