Toezichthouder: sleepwet is best oké
Binnenland

Toezichthouder: sleepwet is best oké.

Nou, nu weten we dus echt zeker dat uw stem tijdens het laatste raadgevend referendum waaraan u ooit zult deelnemen er totaal niet toe zal doen. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) laat weten dat de wet eigenlijk best wel "werkbaar" is.

De onafhankelijke toezichthouder heeft de hele Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) - in de volksmond sleepwet geheten - van top tot teen bekeken en binnenstebuiten gekeerd en komt tot de conclusie dat de wet "niet volmaakt, maar wel in balans" is.

In het zojuist gepubliceerde eindbalans staat dat in de wet "in voldoende mate" recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de nationale veiligheid als de rechtsbescherming van de burger. Met andere woorden, u staat uw privacy af maar eigenlijk moet u omwille van uw veiligheid niet zo zeuren.

Kortom, nu zelfs de toezichthouder de wet oké vindt staat niets een invoering in de weg. U mag nog wel uw mening laten horen op 21 maart - tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen - maar het was al langer duidelijk dat er niet naar u geluisterd zal gaan worden.

Alle artikelen geladen. Overzicht →