Turkije: even geen mensenrechten
Buitenland

Turkije: even geen mensenrechten.

De Turken hebben het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (ECHR) tijdelijk in de ban gedaan. Dit is nodig omdat in Turkije sinds de coup de noodtoestand van kracht is.

Numan Kurtulmuş, vice-premier van het Erdogan-gezag, beroept zich op artikel 15 van het ECHR-verdrag, waarin staat dat landen het verdrag tijdelijk mogen omzeilen als de noodtoestand van kracht is. "Net zoals Frankrijk dat heeft gedaan", aldus Kurtulmuş.

Volgens hem wordt dit dan ook alleen maar gedaan omdat Turkije "in oorlog" is met de coupplegers. Als die allemaal netjes zijn opgeruimd dan zal de normale toestand - waarin iedere burger in het land wel alle vrijheid en bescherming geniet - weer terugkeren, weet de Hurriyet.

Meer lezen over ?
Alle artikelen geladen. Overzicht →