NL'se uitzendbureaus buiten Polen uit
Binnenland

NL'se uitzendbureaus buiten Polen uit.

Nederlandse uitzendbureaus blijken massaal Polen uit te buiten. De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar, bij een controle van 500 uitzendbureaus, voor maar liefst 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor misstanden met uitzendkrachten. In de meeste gevallen ging het om Poolse werknemers die te weinig betaald krijgen.

Er werden 204 uitzendkrachten onderbetaald. Ruim de helft (59 procent) van deze uitzendkrachten is van Poolse komaf. De wanordelijkheden vinden vooral plaats in de land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak (bijna overal dus). "Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren," aldus de Inspectie.

Een jaar geleden werd er door onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork al gewaarschuwd dat deze groep door hun afhankelijkheid van de uitzendbureaus erg kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Verschillende uitzendbureaus blijken nu van die kwetsbaarheid maar al te graag gebruik te maken.

Alle artikelen geladen. Overzicht →