Upd: Typhoon gaat minister helpen
Binnenland

Upd: Typhoon gaat minister helpen.

Ardan der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, gaat rapper Typhoon vragen om mee te werken aan de opleiding van de politie in het kader van racismebestrijding. En Typhoon gaat Ard helpen!

"Misschien is hij in de gelegenheid om een videoboodschap of zo op te nemen vanuit zijn eigen ervaring, voor het hele korps, als onderdeel van de opleiding. Zodat politiemensen kunnen ervaren wat hem is overkomen en wat dat met je doet" aldus Van der Steur. Van der Steur denkt dat het kan helpen als Typhoon, "die geliefd is bij de Nationale Politie", het onderwerp discriminatie nog eens stevig benadrukt. Gisteren was Typhoon slachtoffer van een discriminatiegeval door de agenten die blijkbaar geen fan waren. Hij werd volgens de NOS in Zwolle staande gehouden omdat agenten zijn luxe wagen verdacht vonden, gezien zijn leeftijd en huidskleur. De politie heeft inmiddels excuses aangeboden. Van der Steur zegt dat er structureel geen sprake is van etnisch profileren door de politie, "maar het komt wel voor en ik wijs het af". Update 20:20 Typhoon gaat in op de uitnodiging van de minister van Veiligheid en Justitie. Hij gaat Van der Steur naar eigen zeggen helpen bij "het verbannen van de etnische profilering". Wel heeft hij een kleine voorwaarde: "Mits dat op een structurele wijze gaat gebeuren en niet als snelle pleister zal dienen voor een dieper liggend probleem in NL."

Alle artikelen geladen. Overzicht →