UvA te blank, commissie wil diversiteitsquotum
Binnenland

UvA te blank, commissie wil diversiteitsquotum.

Op de Universiteit van Amsterdam lopen te weinig minderheidsgroepen rond, en dus wil de Commissie Diversiteit (u verwacht het niet) meer diversiteit. Er moet een quotum komen om de school meer kleur te geven. 

Het barst namelijk van de blankmensen, bericht Folia. De academische gemeenschap in Amsterdam bestaat maar voor 15 procent uit niet-Westerse lieden of migranten. Dat strookt natuurlijk niet met de straten van Damsco, waar 51 procent een dergelijke achtergrond heeft. 

"Dat niemand er vragen over heeft, zie ik als een instemming", zegt emeritus-hoogleraar gender & etniciteit aan de Utrechtse Universiteit Gloria Wekker, tevens commissievoorzitter van de Diversiteitsclub. Op 12 oktober, na drie feedbacksessies, moet meer duidelijkheid over de invulling van het quotum komen. De nog op te richten Diversity Unit moet vervolgens de voortgang van het inkleuren van de Universiteit gaan bewaken. Een ombudspersoon moet discriminatiemeldingen registreren.

De commissie wil ook af van "diversiteitsanalfabeten", mensen met een egalitair wereldbeeld. Ook maken studenten en docenten nog te vaak "excuusneger"-grapjes die niet grappig zijn. 

 

Alle artikelen geladen. Overzicht →