'Valse start voor inburgeraars dankzij overheid'
Binnenland

'Valse start voor inburgeraars dankzij overheid'.

Wie denkt dat succesvol inburgeren toch echt uw eigen verantwoordelijkheid is wanneer u naar een compleet ander land migreert, heeft het mooi mis. Nee, de Nederlandse overheid werkt deze mensen eigenlijk actief tegen en daar kunnen zij niks aan doen.

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen stelt in zijn onderzoeksrapport 'Een valse start' dat de overheid het inburgeraars moeilijk maakt om mee te doen in de samenleving.

"Ze willen meedoen", zegt Van Zutphen, "maar het wordt inburgeraars in plaats van gemakkelijk, juist lastig gemaakt. Dat is raar." Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde eisen gesteld en als ze niet aan die eisen voldoen, krijgen ze een boete.

Voor inburgeraars leiden zaken als kastje-naar-de-muur en veel wetten en regels tot problemen 'in het kwadraat,' omdat ze aan allerlei eisen moeten voldoen om in te burgeren en tegelijkertijd hun leven op de rit moeten krijgen in een land dat ze niet kennen en waar ze de taal niet spreken. Als het dan fout gaat, gaat het ook meteen goed fout.

In plaats van al die bureaucratie zou de overheid eigenlijk per direct dienstverlening op maat moeten bieden, geen 'standaard' papieren inburgeringsplan en moeten luisteren naar de inburgeraar. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →