Van Aartsen: 'Salafisme niet verbieden'
Binnenland

Van Aartsen: 'Salafisme niet verbieden'.

Fundamentalistische moslims in Den Haag hebben voorlopig weinig te vrezen van een tegen hen gerichte motie in de Tweede Kamer. Parlementariërs hadden Rutte&Co onlangs verzocht uit te zoeken of uit salafisten bestaande clubs buiten de wet geplaatst konden worden, doch burgemeester Jozias van Aartsen vindt dat onzin.
Volgens de VVD'er is een verbod op zulke clubs niet alleen "onwenselijk" maar druist dat ook nog eens in tegen de grondwet. Zolang ultraorthodoxe moslims zich aan de wetten houden dient de staat zich niet met hen te bemoeien, zo tekent NRC op uit de mond van de liberaal. "Wij hebben in Nederland vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst", zegt Van Aartsen. "Wij beoordelen mensen niet op gedachten of ideeën. Dat is de hoeksteen van de rechtsstaat waar onze democratie op is gebaseerd. Ik vraag mij af of de Tweede Kamer zelf nog wel gelooft in de beginselen van de rechtsstaat." Het parlement mag dan ervan overtuigd zijn dat salafisme fungeert als voedingsbodem voor terreurbendes als IS, dat gegeven weerhoudt het Haagse dorpshoofd er bepaald niet van om met de vrome types binnen zijn gemeentegrenzen samen te werken. De lokale overheid subsidieert bijvoorbeeld taalles in hun moskeeën en zet de baardmansen in als jongerenwerker of ordedienst bij O&N. Een verbod kan volgens hem wellicht zelfs contraproductief zijn. Zo kan een beeldvorming ontstaan "dat deze mensen apart gezet worden, dat ze worden uitgesloten van onze samenleving. Terwijl we dat juist niet willen."
Alle artikelen geladen. Overzicht →